php de Fonksiyona varsayılan değer verme

Buradaki örneklerde tanımladığımız fonksiyonlara bekledikleri değerleri, onları göreve çağırdığımız noktada biz veriyoruz. Ancak öyle durumlar olabilir ki, fonksiyonun beklediği değerlerden biri veya bir kaçı, göreve çağıran satır tarafından verilmeyebilir; fonksiyon varsayılan bir değerle çalıştırılabilir. Şu örneği yazdir02.php adıyla kaydedin:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>PHP’de Fonksiyon</TITLE>

<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=ISO-8859-9″>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>

</HEAD>

<BODY>

<?php

function yazdir ($metin, $boyut=3) {

print (“<font size=\”$boyut\”>$metin</font><br>”);

}

// Başka kodlar buraya girebilir

yazdir(“Bu Başlık”, 5 );

yazdir(“Bu küçük boyutta bir metin”, 2);

yazdir(“Bu varsayılan boyutta bir metin”);

yazdir(“Bu çok büyük Başlık”, 8);

yazdir(“Bu uzun bir paragraf metni. Boyutu varsayılan ölçüde. Bu uzun bir paragraf metni. Boyutu varsayılan ölçüde. Bu uzun bir paragraf metni. Boyutu varsayılan ölçüde.”);

?>

</BODY>

</HTML>

Bu örnekte, daha öncekilerden farklı olarak fonksiyonun, beklediği iki argümandan birisini, fonksiyonu tanımlarken verdiğimize dikkat edin: ” function yazdir ($metin, $boyut=3)” ifadesi, PHP’ye, “Bu fonksiyona ikinci argüman eksik gönderilirse, telaşa kapılma, onun yerine 3 rakamını kullan!” anlamına gelir. Nitekim, programın daha ilerdeki bölümlerinde bu fonksiyon görevlendirilirken birinci argümanın değeri olan metin verildiği halde, iki ayrı yerde ikinci argümanın değeri verilmiyor. Bu iki durumda., PHP, yazdir() fonksiyonunda varsayılan değer olan 3’ü kullanıyor.

<php00014.tif>

Bunu, görüntülenen sayfanın kaynağında rahatça görebiliriz:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>PHP’de Fonksiyon</TITLE>

<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=ISO-8859-9″>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>

</HEAD>

<BODY>

 

<font size=”5″>Bu Başlık</font><br>

<font size=”2″>Bu küçük boyutta bir metin</font><br>

<font size=”3″>Bu varsayılan boyutta bir metin</font><br>

<font size=”8″>Bu çok büyük Başlık</font><br>

<font size=”3″>Bu uzun bir paragraf metni. Boyutu varsayılan ölçüde. Bu uzun bir paragraf metni. Boyutu varsayılan ölçüde. Bu uzun bir paragraf metni. Boyutu varsayılan ölçüde. </font><br>

</BODY>

</HTML>

Programda, yazdir() fonksiyonunun ikinci ve dördüncü kullanımında ikinci argümanın bulunmadığına, yukarıdaki HTML’de bu satırlar için font size=”3″ etiketinin kullanıldığına dikkat edin.

Bana Ders Anlat © 2008-2022