php de Tarih ve Saat işlemleri, php tarih ve saat komutları

PHP’nin tarih ve zaman bilgisini kullanmamızı sağlayan getdate() fonksiyonunun yanı sıra, elde ettiğimiz bilgileri çok daha esnek biçimlendirmemizi sağlayan date() fonksiyonu da sık kullanılır. Bu fonksiyon çağrıldığı yerde bize Unix sisteminin Epoch zaman-tarih damgasını verir. Bu verinin biçimlendirilmesi için çeşitli parametreler vardır. Bu parametreler, gün adlarının dili ve tarihlerin yazılışı bakımından Web sunucusunun bulunduğu bilgisayardaki bölgesel ayarlara göre sonuç verir.

date() $tarih date( biçimlendirme_parametreleri );

Burada biçimlendirme_parametleri yerine şunları yazabilirsiniz:

a        12 saat esasına dayanan Anglo-Sakson sistemlerinde öğleden önce (“am”) veya öğleden sonra (“pm”) işaretinin verilmesini sağlar.

A        Aynı işaretlerin büyük harfle yazılmasını sağlar.

d        İki haneli gün sayısı, tek haneli günlerin önüne sıfıır konur: “01” – “31”

D       Üç haneli gün adı kısatması: “Cum”

F        Uzun ay adı: “Ocak”

h         12 saatlik sistemde saat: “01” – “12”

H        24 saatlik sistemde saat: “00” – “23”

g        12 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: “1” – “12”

G       24 saatlik sistemde tek haneli saatlerin önüne sıfır konmadan saat: “0” – “23”

i         Dakika: “00” – “59”

j        Tek haneli sayıların önüne sıfır konmadan gün sayısı “1” – “31”

l         (küçük L harfi) Uzun gün  adı: “Cuma”

L        Artık yıl olup olmadığına ilişkin Boolean (doğru/yanlış) değişken. Artık yıl ise 1, değilse 0.

m       Tek hanelilerin önüne sıfır konarak ay sayısı: “01” – “12”

n        Tek hanelilerin önüne sıfır konmadan ay sayısı: “1” – “12”

M       Kısaltılmış ay adı: “Şub”

s        Saniye: “00” – “59”

S        İngilizce (‘ncı anlamına) 2 karakter ek: “th”, “nd”

t        Belirtilen  ayın gün sayısı; “28” – “31”

w       Haftanın gün sayısı: “0” (Pazar veya Pazartesi) – “6” (Cumartesi veya Pazar)

Y        Dört haneli yıl: “2000”

y        İki haneli yıl “00”

z        Yılın gün sayısı: “0” – “365”

Örnek:

print (date (“l dS of F Y h:i:s A”));

Browser penceresine İngilizce bölgesel ayarlar yapılmış bir bilgisayara kurulu Web sunucusunda: “Sunday 30th of July 2000 07:51:08 AM” yazdırır.

print (date (“l, d F Y g:i:s”));

Browser penceresine Türkçe bölgesel ayarlar yapılmış bir bilgisayara kurulu Web sunucusunda: “Pazar, 30 Temmuz 2000 07:51:08” yazdırır.

date() ve mktime() fonksiyonlarını birlikte kullanarak geçmiş veya gelecek tarihleri bulma imkanı de vardır. Örnek:

$yarin  = mktime (0,0,0,date(“m”)  ,date(“d”)+1,date(“Y”));

$gecen_ay = mktime (0,0,0,date(“m”)-1,date(“d”),  date(“Y”));

$gelecek_lyl = mktime (0,0,0,date(“m”),  date(“d”),  date(“Y”)+1);

Bana Ders Anlat © 2008-2022