Php number_format fonksiyonu

Türü sayı olan değişken değerlerini bin-basamakları şeklinde biçimlendirmekte kullanılır. Parametre olarak sayı içeren değişkenin adını, ondalık bölümün kaç haneli olacağını, ondalık hanesini ve binler basamaklarını ayırmakta kullanılacak karakteri kabul eder. Örnek:

$degisken = 1234567890.1234567890 ;

echo (number_format($degisken, 4 chr(44) , “.”) ); //chr(44)=virgül

Bu deyimle 1234567890.1234567890 şeklindeki değer, Browser penceresine “1.234.567.890,1235” şeklinde yazdırılacaktır.

Bana Ders Anlat © 2008-2022