Php printf ve sprintf komutları

Bu fonksiyonları bir değişkeni biçimlendirmekte kullanırız. Birincisinin elde ettiği sonuç ziyaretçinin Browser penceresine gönderilir; ikincisin elde ettiği sonuç ise değer olarak döner. Önce bu fonksiyonlarla kullanabileceğimiz biçim parametrelerini sıralayalım:

%            Yüzde işareti. Yanında biçim parametresi gerekmez.

b              Değişken tamsayı olarak işlem görür ve ikili sayı olarak döner.

c              Değişken tamsayı olarak işlem görür ve ASCII değerinin karşılığı olan karakter olarak döner.

d              Değişken tamsayı olarak işlem görür ve ondalık sayı olarak döner.

f              Değişken kesirli  sayı olarak işlem görür ve  kesirli sayı olarak döner.

o              Değişken tamsayı olarak işlem görür ve sekiz-tabanlı (octal) sayı olarak döner.

s              Değişken alfanümerik olarak işlem görür ve alfanümerik olarak döner.

x              Değişken tamsayı olarak işlem görür ve 16 tabanlı (hexadecimal) sayı olarak döner. (Harfler, küçük harf olur).

X             Değişken tamsayı olarak işlem görür ve 16 tabanlı (hexadecimal) sayı olarak döner. (Harfler, büyük harf olur).

Her iki fonksiyonun da kullanılış biçimi aynıdır:

printf( “biçim” , $degisken1, $degisken2, … “metin” );

Burada “biçim” yerine yukarıdaki biçim parametlerini yazarız. Biçim parametrelerinin önüne yüzde işareti konur; en fazla beş belirleyici özellik alabilir. Yukarıdaki tür belirten biçimlendirme parametlerine ek olarak diğer özellikler şöyle sıralanır:

Doldurma karakteri: tek tırnak ve onu izleyen bir karakterden oluşur.

Hizalama: Eksi işaretinin varalığı yazının sola, yokluğu ise sağa hizalanma anlamına gelir.

En az-en çok uzunluk: Sayı-nokta-sayı (örneğin 40.40 gibi) yazılır; birinci sayı azamî, ikinci sayı asgarî uzunluğu belirtir.

Bu üç özelliğe bir örnek verelim.Bir değişkenin değerinin sonuna yanyana yeteri kadar nokta konarak uzunluğunun 40 karaktere çıkartılmasını şu deyimle sağlarız:

$degisken = ” İyilik üzerine ” ;

printf( “%’.-40.40s” , $degisken);

Burada “%’.-40.40s” şeklindeki biçim komutu, Browser penceresinde şu görüntüyü oluşturur:

“İyilik üzerine……………………..”

Burada “İyilik üzerine” değeri 14 karakter olduğu için, sonuna  26 adet nokta eklenmiş ve bütün değer sola hizalanmış olacaktır. Şu komut ise iki değişkenin değerini ve vereceğimiz bir metni aynı satıra yazdıracaktır:

$degisken1 = ” İyilik üzerine ” ;

$degisken2 = ” İyilik üzerine ” ;

$metin = “<br>\n” ;

printf( “%’.-40.40s%’.2d%s” , $degisken1, $degisken2, $metin);

Bu komut Browser penceresinde şu görüntüyü oluşturur:

“İyilik üzerine……………………..86”

Burada eklediğimiz ikinci  “%’.2d” şeklineki biçim komutu ile, ikinci değişkenin değeri, en az sıfır en çok iki adet nokta ile doldurulmak ve sağa hizalanarak ondalık sayı olarak görüntülenmek üzere biçimlendiriliyor. Üçüncü biçim komutu olan “%s” ise üçüncü değişkenin sadece alfanümerik olarak muamele görmesini sağlıyor. Biçim komutlarının arasında boşluk bulunmaması, ait oldukları değişken değerlerinin de aralarına boşluk konmamasına sebep oluyor. Üçüncü değişkenin etkisini, kağıt üzerinde göremiyoruz; ancak bu Browser penceresinde bundan sonra gelecek unsurların bir satır aşağı kaymasını sağlayacaktır.

Dördüncü biçim özelliği, ondalık sayıların virgülden (veya nokdtadan) sonra ondalık bölümünün kaç hane olacağını belirler. Bunu da bir örnekle görelim:

$degisken = ” 124 ” ;

printf( “Değeri (ABD) $%.2f” , $degisken);

Bu biçimlendirme komutu da Browser penceresine şu yazıyı yazdırır:

Değeri (ABD) $124.00

Bana Ders Anlat © 2008-2022