Php strlen fonksiyonu

Bir alfanümerik değişkenin değerinin kaç karakter içerdiğini bildirir. Yazılışı:

strlen($degisken);

Bu fonksiyondan dönen değer tam sayıdır; aritmetik işlemlerde kullanılabilir. Örneğin, ziyaretçinin bir INPUT alanına yazdığı yazının uzunluğunun arzu ettiğimiz ölçülere uygun olup olmadığını sınamakta bu fonksiyondan yararlanabiliriz:

if ( strlen($degisken) >  30 { // girilen değer 30 karakterden uzun ise

echo (“Lütfen 30 karakterden uzun yazmayınız!);

}

Bana Ders Anlat © 2008-2022