Php escape işareti

turler.php dosyasını yazdıysanız, şu satırdaki, ters-bölü işareti dikkatinizden kaçmamış olmalı:

            print “İkinci değişkenin adı: \$alfanumerik<br>”;

Daha önce gördük ki, tek veya çift tırnak içine de alsak, PHP, bir değişken adını gördüğü zaman onun yerine o değişkenin tuttuğu değeri yazar. PHP bunu, değişken adının başındaki $ görerek yaparak. $ işareti gibi PHP için özel anlamı olan işaretlerin anlamlandırılmasını önlemek ve bu işaretleri düz metin saymasını sağlamak için bu işaretlerin önüne ters-bölü işareti koyarız. Buna o karakteri kurtarma veya ESCaping denir. PHP’nin anlamlı işaretleri ve bunların ESCape-yazılışı şöyledir:

\’       Tek tırnak

\”       Çift tırnak

\\       Ters-bölü

\$       Dolar işareti

\n       Yeni Satır (New Line)

\r       Satır Başı (Return)

\t       Sekme (Tab) karakteri

Bana Ders Anlat © 2008-2022