PHP Fonksiyonlar

PHP’nin gettype() ve  print() gibi, kendi içinde bulunan kullanılmaya hazır bir çok fonksiyonu vardır.  Daha sonra kendi fonksiyonlarımızı yazmanın yollarını da göreceğiz. Programcılık dilinde ister dile ait olsun, ister kendimiz yazmış olalım, bir fonksiyonu kullanmaya “fonksiyon çağırma” denir. Fonksiyonlar da fonksiyon çağırabilirler. Çağrılan bir fonksiyon ya kendisinden beklenen işi yapar, ya da kendisini çağıran işleme veya fonksiyonu bir değer sunar. Buna fonksiyondan dönen değer denir.

 

////////////////////KUTU BİTTİ///////////

Şimdi, bir PHP programı yazalım, bir takım değişkenlere değerler atayalım ve bunların türlerini PHP’ye soralım. Bir düzyazı programı ile şu metni yazın ve turler.php adıyla kaydedin:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>PHP’de Degisken Turleri</TITLE>

<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=ISO-8859-9″>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″>

</HEAD>

<BODY>

<B>

<H2>

<?php

            $sayi  = 5;

            print(“Birinci değişkenin adı: \$sayi<br>”);

            print(“Değeri : “);

            print “$sayi<br>”;

            print(“Türü : “);

            print gettype( $sayi ) ; //tamsayi/integer

            print “<br>”;

            print “<br>”;

 

            $alfanumerik  = “Reşit”;

            print “İkinci değişkenin adı: \$alfanumerik<br>”;

            print “Değeri : “;

            print “$alfanumerik<br>”;

            print(“Türü : “);

            print gettype( $alfanumerik ) ; //alfanümerik/string

            print “<br>”;

            print “<br>”;

 

            $ondalik  = 5.1234;

            print “Üçüncü değişkenin adı: \$ondalik<br>”;

            print “Değeri : “;

            print “$ondalik<br>”;

            print(“Türü : “);

            print gettype( $ondalik ) ; //çift,ondalık/double

            print “<br>”;

            print “<br>”;

 

            $mantiksal  = true;

            print “Üçüncü değişkenin adı: \$mantiksal<br>”;

            print “Değeri : “;

            print “$mantiksal<br>”;

            print(“Türü : “);

            print gettype( $mantiksal ) ; //mantıksal/boolean

            print “<br>”;

            print “<br>”;

?>

</H2>

</B>

</BODY>

</HTML>

Bu programı çalıştığımızda karşımıza şöyle bir görüntünün gelmesi gerekir:

<php00009.tif>

Burada mantıksal (boolean) değer olarak doğru anlamına true değeri atadığımız halde, PHP’nin bu değişkenin değeri olarak 1’i gösterdiğine dikkat edin. PHP’de bir fonksiyon, elde ettiği değer doğru ise sonuç olarak 1 değerini verir. (Yanlış/false değerinin neye çevrildiğini bulabilir misiniz?)

Bana Ders Anlat © 2008-2022