php trim fonsiyonu

Bir alfanümerik değişkenin değerinin baş ve son tarafındaki boşlukları atar. Yazılışı:

trim($degisken);

Bu fonksiyon değişken değerinin veya metnin başındaki ve sonundaki “\n”, “\r”, “\t”, “\v”, “\0”, ve aralık işaretini boşluk sayar.  Örnek:

$degisken = “\0   Olumsuz düşünce ve mekanizmalar üzerine olumlu şeyler bina edilemez!\n\r\t”;

$secilen = trim ($degisken);

Burada seçilen metinde, baştaki boşluk, sondaki yeni satır, satır başı ve sekme karakterleri olmayacaktır.

Bana Ders Anlat © 2008-2022