substr fonsiyonu kullanımı

Bir alfanümerik değişkenin değerinin veya bir metnin tanımladığınız bölümünü verir. İkisi zorunlu, biri seçmeli üç parametre ile kullanılır. Yazılışı:

substr($degisken, başla, [boyut] );

Burada, $degisken yerine içinden bir bölümü seçmek istediğiniz metni tutan değişkenin adını; başla yerine seçme işleminin başlayacağı karakterin baştan itibaren kaçıncıdan sonra olduğunu ve isterseniz boyut yerine de seçilmesini istediğimiz karakter sayısını yazarız. Kaç karakter seçileceğini gösteren boyut parametresini yazmazsanız, PHP  değişkenin veya metnin sonuna kadar seçer. Örnek

$secilen = substr (“abcdef”, 1);

Burada $secilen değişkeninin değeri “bcdef” olacaktır; çünkü birinci karakterden sonra seçime başlatıyoruz ve seçimin boyutunu belirlemiyoruz. PHP, verdiğimiz metnin sonuna kadar seçecektir.

$degisken = “Olumsuz düşünce ve mekanizmalar üzerine olumlu şeyler bina edilemez!”;

$secilen = substr ($degisken, 8, 20);

Burada ise seçime 8’nci karakterden sonra başladığımız ve 20 karakterlik seçim yapılmasını belirttiğimiz için seçilen değer “düşünce ve mekanizma” olacaktır.

Başlanıç olarak verdiğiniz sayı negatif ise (önünde – işareti varsa) seçim işlemine değişkenin sonundan itibaren başlanır. Yukarıdaki substr() fonksiyonunu:

$secilen = substr($degisken, -9);

şeklinde yazarsak, dönen değer, “edilemez!” olacaktır.

Bana Ders Anlat © 2008-2022