Splash Ekranı Oluşturmayı Bitiriyoruz (Ders 7)

Bu dersimizde 6.derste başladığımız açılış ekranını(Splash Screen) tamamlıyoruz.Derste Thread kavramından bahsedilmiştir.

Thread yapısıyla ilgili genel bilgi:

Java programlama diline özgü yapılardan biri olan thread, birbirinden bağımsız çalışabilen komut setlerine verilen addır.Paralel birden çok akış olmasını sağlayan yapılardır.Bir programda aynı anda birden fazla thread kullanılabilir ve bu threadlerin birbirileriyle haberleşmesi ya da birbirini kontrol etmesi sağlanabilir.Processlere (Süreç) benzerler.

Gerçekte ise Java her bir threadin birbiriyle çalışmasını engellemeyecek şekilde, ihtiyaçları olan zamanı birbirilerine tanıyarak aynı CPU ünitesini ortaklaşa kullanabilmelerine olanak verir.Ortak kullanılan bi hafıza vardır.

İki şekilde kullanılır.Birincisi yazdığımız sınıfı java.lang.Thread sınıfından extends ederek türetebiliriz.İkincisi ise bazı durumlarda sınıfımızın başka bir sınıftan

türetilmesi zorunlu olabilir, bu gibi durumlarda Javada çoklu kalıtım olmadığı için java.lang.Runnable interface?ini implement ederek kullanırız.Üç önemli metodu vardır.

public void start():Threadi çalıştırmaya hazırlar.

public void run():Threadin yapacağı işleri yerine getirir.Doğrudan doğruya çağrılmaz.Start çağrılınca kendiliğinden aktif olur ve gerektikçe çağrılır.Runnable interfacesindede sadece run metodu vardır.Threadin runnable parametre alan bir constructorı (yapıcısı) vardır.Bu şekilde gerekli thread oluşturulur.

public final void stop():Çağrılırsa thread durur.

Thread yapısı hakkındaki bilgiler www.emrahkahraman.com.tr ?den alıntıdır.

İzledikten sonra dersi farklı sitelerde ve sosyal ağlarda paylaşıp bize destek olmayı unutmayın.

Kaynak : programlamadefteri.com

Bana Ders Anlat © 2008-2022